ضرورت ورود ناشران به موضوع قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه


عضو هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: قانون تجارت به ناشران اجازه داده است تا هر نوع زیانی که به سهام داران وارد می شود را پیگیری کنند، بنابراین اولین قدم در احقاق حق سهام داران این است که ناشران به تخلفاتی نظیر قیمت گذاری دستوری ورود کنند.

– علیرضا تاج  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عنوان کرد: یکی از مسائلی که موجب شده است تا حقوق صاحبان سهام در شرکت های بورسی ضایع شود این است که بسیاری از مدیرعامل ها و اعضای هیئت مدیره شرکت های بورسی منتخب سهام دار خرد نیستند و مدیران شرکت ها از سمت وزارت اقتصاد و وزارت صمت و یا این که از سوی سهام عدالت به مدیر عاملی و یا اعضای هیئت مدیره تعیین می شوند، طبیعی است این مدیران با قیمت گذاری دستوری مخالف نیستند.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار” طبق اساس نامه، حمایت از حقوق سهامدار خرد است، بنابراین سازمان بورس باید وارد عمل شود و هم در مجامع و هم در سایر موارد به دستور العمل های حاکمیت شرکتی عمل کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه باید برای سهام داران خرد حداقل یک سیت هیئت مدیره اختصاص دهیم، در پاسخ به این گفته که ما در بازار سرمایه شرکت های به معنای واقعی خصوصی هم داریم، اما این شرکت ها نیز نمی توانند مانع از دخالت های دولت در شرکت و صنعت شوند، گفت: شرکت ها به چند طریق زیر فشار دولت هستند که موجب می شود برای احقاق حقوق صاحبان سهام کوتاه بیایند، یکی از این فشارها تامین مواد اولیه است، زیرا شرکت های خصوصی مواد اولیه خود را ممکن است با واسطه یا بی واسطه از دولت تامین کنند.

ضمن این که برق و آب و گاز نیز به طور کامل در دست دولت قرار دارد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: از طرف دیگر شرکت های خصوصی مجبور هستند تا با دولت مراوداتی داشته باشند و این مراودات مانع از گرفتن حقوق شرکت ها از دولت ها می شود.

علیرضا تاج بر گفت: ضرورت دارد سهام دارن عمده و همچنین سهام داران خورد از طریق سازمان بورس اعتراض خود را به گوش دولت برسانند این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ماده 30 اصل 44 قانون اساسی گفت: این ماده قانونی برای جبران خسارت هایی است که دولت به طرق مختلف به شرکت ها آسیب می زند، مانند قیمت گذاری دستوری؛ طبق قانون تجارت هر عاملی که موجب زیان سهام داران و زیان شرکت شود ، ناشران می تواند به زیان رسیدن شرکت و سهام داران را پی گیری کنند.

این زیان ممکن است از طرف دولت وارد شده باشد و یا از طرف یک شخص یا یا از طرف یک نهاد.

بنابراین قانون تجارت به ناشران اجازه داده است تا هر نوع زیانی که به سهام داران وارد می شود را پی گیری کند.

بنابراین اولین قدم در احقاق حق سهام داران این است که ناشران به این نوع تخلفات ورود کند.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: قیمت گذاری دستوری – قیمت گذاری – مدیر – سهام – شرکت ها – سهام داران – هیئت مدیره – ناشران – مدیره – بورس – قیمت – شرکت – مدیران – اقتصاد – بازار سرمایه – وزارت اقتصاد – یکی از – قانون تجارت – سازمان بورس – داران – وزارت – بورسی – سهام عدالت – هیات مدیره – کارگزاران – وزارت صمت – مدیرعامل – هیئت – خبرگزاری – حقوق


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64736828/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند