ضرورت بازنگری کلی در سیاست های اتخاذ شده و نحوه افشای آن ها به منظور بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020543608877336576/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند