صندوق تضمین اصل بازار رونمایی شد

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300855546976256/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند