صندوق‌ها ملزم به افشای سهام خریداری شده در عرضه‌های اولیه شدند-راهبرد معاصر

مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارتقای شفافیت و سلامت بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به افشای تعداد و قیمت سهام خریداری شده در فرآیند عرضه اولیه شدند.

همچنین ” ورس می‌تواند با توجه به حجم و ارزش کل عرضه اولیه یک یا ترکیبی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در سهام و مختلط را به‌عنوان سرمایه‌گذار واجد شرایط تعیین کند.”/ تسنیم


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66051777/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87

به گزارش راهبرد معاصر؛ طبق بند 4 مصوبه هشتصد و بیست و سومین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ 18 مهر ماه 1401، در ماده 6 مکرر 3 دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس و فرابورس که در سال 95 مقرر شده بود، اصلاحاتی صورت گرفت، که به شرح زیر است:

“بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایه‌گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت کرده است، در روز عرضه اولیه افشا کند. “

توسط دکتر ژند

دکتر ژند