صعود بورس تا یک قدمی 2 میلیون واحد / فولاد صدرنشین شد

منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020124446758821888/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند