شکلر روند سودآوری خود را ادامه می دهد؟خط سود امروز به بررسی روند سودآوری و طرح های توسعه شرکت نیروکلر اختصاص داشت. – دریافت فردای اقتصاد: برنامه خط سود امروز با حضور علی صالحی، مدیرعامل نیروکلر و علی اسکینی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند سودآوری و طرح های توسعه این شرکت اختصاص داشت. شرکت نیروکلر از شرکت های تولیدکننده سود سوزآور و کلر است که مهمترین محصولات آن شامل 65 درصد سود سوزآور و مشتقات آن، 18 درصد کلر و 17 درصد محصولات کارخانه یزد است. مدیرعامل نیروکلر در برنامه خط سود در خصوص روند سودآوری شرکت گفت: مقادیر تولید و فروش که در سال جاری رشد خوبی داشته که ناشی از دو عامل مهم عملکرد خوب واحد بازرگانی به ویژه در حوزه صادرات و کاهش توقف فعالیت شرکت و افزایش راندمان تولید است. وی همچنین عنوان کرد: پیش بینی می کنیم این روند در آینده با اضافه شدن خطوط تولید جدید ادامه دار باشد. صالحی همچنین در مورد بهبود عملکرد سال مالی جاری جدید عنوان کرد: طرح توسعه اصلی شکلر که در سال 97 به بهره برداری رسیده است. ظرفیت تولید گاز کلر را 100 درصد افزایش داد و به 100 تن کلر در روز رسید که پیدا کردن مشتری برای ظرفیت اضافه شده به دلیل اینکه گاز کلر را نمی توان انبار کرد کمی به طول انجامید.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64921555/%C2%AB%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%B1%C2%BB-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند