شفاف سازی بانک ملت درباره واریز سود سهام سهامداران حقوقی

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65419056/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند