شرکت های پتروشیمی در پرونده یوتیلیتی یک بام و دو هوا رفتار می کنند

منبع خبر: انرژی پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020402739405647872/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%88

توسط دکتر ژند

دکتر ژند