شرکت ارزش آفرینان آینده بیش از 325هزار میلیارد ریال ارزش گذاری شد

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020440628022900736/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-325%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4

توسط دکتر ژند

دکتر ژند