شاخص های کویت با کاهش نزولی بسته شد | شاخص های بورس اوراق


شاخص های بورس اوراق بهادار کویت امروز چهارشنبه با کاهش نقدینگی معاملات بسته شدند و نگرانی جهانی از افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) افزایش یافت.


کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار – افزایش – اوراق بهادار – فدرال رزرو – شاخص – کویت – چهارشنبه – کاهش – بسته – نرخ بهره – نقدینگی – معاملات – نگرانی – جهانی – فدرال – مرکزی – اوراق – امروز – بورس – رزرو – توسط – بهره


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65028675/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند