شاخص منفی وعده های بورسی؛ دولت از شعار دادن دست بردارد| دست های پشت پرده حقوقی‌ها


مسلم صالحی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سقوط بورس و شرایط نامطلوب این بازار، بیان کرد: شرایط بد بازار سرمایه مقداری به تحولات بین المللی مربوط است.

وی تاکید کرد: اتفاقاتی که چه در سطح بین المللی و چه در سطح کشور رخ می دهد باعث ترس روانی مردم در بازار سرمایه شده است.

وعده هایی دولت درباره بورس هیچ کدام عملیاتی نشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهبود شرایط بازار سرمایه به عملکرد دولت بازمی گردد. البته دولت در زمینه ساماندهی بازار سرمایه وعده هایی را داده بود و اما هیچ کدام از آنها را عملیاتی نکرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در این بخش مصوبات شورای عالی بورس به منصه ظهور نرسید و یا اجرایی نشد و یا به هر دلیلی زیرساخت های این تصمیمات آماده نبود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت قصد دارد تا بازار سرمایه به یک شرایط باثبات بازگردد باید یکسری اقدامات اولیه را در این بازار لحاظ کند.

صالحی تاکید کرد: دولت باید از شعاردادن در راستای تغییر و تحولات بازار سرمایه دست بردارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی بازار سرمایه بوده  و باید شرایط این بازار تغیر دهد، ادامه داد: وزارت اقتصاد باید در راستای بهبود بازار سرمایه فکری اساسی کند.

همگی ما دچار یک درماندگی خودآموخته شده ایم و این بدین معنا است که ما به مرحله ای می رسیم که هر چقدر دست و پا می زنیم اتفاقی خاصی رخ نمی دهد و یا اینکه هر اقدامی می کنیم تاثیر مثبت آن را مشاهده نمی کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه درآینده در بازار سرمایه چه اتفاقی رخ خواهد داد به واقع قابل پیش بینی نیست. متاسفانه بورس گاهی رشد جزیی داشته و در ادامه سقوط ناگهانی وحشتناک پیدا می کند.

صالحی با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم که دولت به بازار سرمایه پشت کرده است، ادامه داد: متاسفانه همگی ما دچار یک درماندگی خودآموخته شده ایم و این بدین معنا است که ما به مرحله ای می رسیم که هر چقدر دست و پا می زنیم اتفاقی خاصی رخ نمی دهد و یا اینکه هر اقدامی می کنیم تاثیر مثبت آن را مشاهده نمی کنیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از سرمایه مردم در داخل بازار سرمایه است و باید این بازار بیش از پیش مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همواره دست های پشت پرده به مانند حقوقی ها ،مانع رشد این بازار شده اند.

وی تاکید کرد: حقوقی های بازار سرمایه آنطور که باید و شاید از این بازار حمایت نمی کنند البته ما در مقطعی به صورت تکلیفی مواردی را به آنها گفتیم و درمقطعی آن موارد را رعایت کردند اما متاسفانه حقوقی ها رشد بازار سرمایه را وظیفه ذاتی خود تلقی نمی کنند و به سمت هر جایی که منافعشان حکم می کند، حرکت می کنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65197361/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند