شاخص دوباره بازگشت

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301941551503360/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند