شاخخص بورس همچنان سبز پوش با رشد 65 هزار واحد

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66947339/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند