سیگنال نرخ دلار به بازار سهام/ شاخص کل ریزش می کند؟

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102377517830144/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%2F-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند