سیگنال بانک مرکزی به بازارهای مالی| بخش مولد حمایت می‌شود

وی در این باره افزود: با این تصمیم خرید متقاضی سهام با سرعت بیشتری انجام می‌شود. تسریع نقل و انتقال پول در بورس و بازار سرمایه از این جهت حائز اهمیت است چرا که منجر به رونق بخشی معاملات بورس می‌شود. به بیان دیگر به نوعی می‌تواند به صورت غیر مستقیم شتابی به رشد بورس بدهد.

وی در این باره تصریح کرد: وقتی نوبت تعیین سقف تراکنش به کارگزاران بورسی می‌رسد بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس با توجه به اینکه مشخص است پول واریز شده و برداشت شده در حساب بستانکاری یک فرد برای خرید سهام یا اوراق بدهی جا به جا شده است بنابراین محدودیتی برای سقف تراکنش در این بخش قائل نمی‌شود. قطع به یقین این اقدام را می‌توان در زمره حمایت بانک مرکزی از تولید و توجه به رونق کسب و کارهای مولد به شمار آورد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65357823/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%26%23124%3B-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، احمد اشتیاقی کارشناس بورس و بازار سرمایه در خصوص ده برابر شدن تراکنش کارگزاری بورس و مزایای این تصیمم بر تسهیل نقل و انتقالات مالی در بازار سرمایه گفت: بی تردید تصمیم و طرح اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و بازار سرمایه که با مساعدت بانک مرکزی صورت داده شده است به تسهیل نقل و انتقال پول و تسریع روند انتقال مالی در حجم‌های بالا کمک می‌کند.

وی در این باره تصریح کرد: بانک مرکزی با این کار به صورت مشخص تعیین کرده که اگر جامعه هدفی که در آن تراکنش مالی انجام می‌شود بازار تولیدی باشد نه بازارهای سفته بازی، سقف تراکنش‌ها را محدود نمی‌کند، مثل افزایش تراکنش‌های بورس، چرا که سرمایه‌هایی که به سمت بورس و کارگزاری‌ها می‌روند سهام می‌خرند بنابراین در پروسه سفته بازی و دلالی هزینه و جا به جا نمی‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ایجاد محدودیت سقف تراکنش تلاش می‌کند مانع از سفته بازی در بازارهای مهمی، چون ارز و سکه شود. باز ماندن سقف تراکنش‌ها در بازارهای مختلف به معنای فرصت دادن به آن‌ها برای توسعه دلالی و سفته بازی و گردش مالی در این بخش است.

اشتیاقی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نقل و انتقال مالی در بورس مشخص و قابل رصد و پیگیری است بانک مرکزی محدودیت تراکنش‌ها را برداشته است بنابراین می‌توان پیش بینی کرد سقف تراکنش‌های مشخصی که قابل شناسایی باشد با محدودیت چندانی از سوی بانک مرکزی رو به رو نخواهد بود.

اشتیاقی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای کاهش دلالی سقف تراکنش‌ها را محدود کرده بود، گفت: قطع به یقین تصمیم محدود سازی سقف‌ها تراکنش‌ها در راستای جلوگیری از دلالی و سفته بازی بوده است. با توجه به اینکه متاسفانه رونق دلالی در بازارهای ایران نسبت به تولید بیشتر است بانک مرکزی به صورت عام برای جلوگیری از اینکه بخش قابل توجهی از چرخه پولی در سفته بازی و دلالی صرف شود این محدودیت را قائل شده بود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند