سیاست انقباضی بانک مرکزی عامل کوچ نقدینگی به بورس| بهترین بازار برای سرمایه گذاری کدام است؟

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020556911730149376/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%26%23124%3B-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند