سود 6 ماهه مداران چقدر محقق شد؟گزارش اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت مداران منتشر شد. – در گفت و گو با محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کارایی عملیاتی بازار سرمایه و اثر تنوع درآمدی شرکت های کارگزاری بر آن بررسی شد. در این گفتگو علی سعدوندی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و بنیانگذار کلینیک اقتصاد به بررسی وضعیت بازار سهام در ایران و سیاست گذاری های مختلف در حوزه اقتصاد پرداخته است.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65336686/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند