سود 6 ماهه مداران چقدر محقق شد؟

منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65336686/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند