سود ۴ میلیارد تومانی گکیش از فروش سهام بانک اقتصاد نوین


بازار؛ گروه بورس: شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران-کیش با نماد گکیش اقدام به فروش تعداد ۱۹.۷۳۱.۸۸۷سهم از سهام بانک اقتصادنوین با نماد ونوین در بازار دوم بورس متعلق به این شرکت با قیمت هر سهم ۳۵۸ تومان کرده است که ارزش کل آن ۷ میلیارد تومان بوده و از این مقدار ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد سود خالص بوده است.

نماد گکیش در ۹ ماهه امسال به ازای هر سهم حدود ۶.۵ ریال سود ساخته و حدود ۱۲.۴ ریال سود انباشته در این شرکت ذخیره شده است، از این رو سود اخیر حاصل از فروش سهام بانک اقتصاد نوین می تواند به افزایش سود انباشته شرکت کمک کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64968300/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند