سود ۴۲ میلیارد تومانی والبر از معاملات واگذاری سهام


بازار؛ گروه بورس: شرکت گروه دارویی البرز با نماد والبر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ از معاملات واگذاری سهام ۴۲ میلیارد تومان سود کسب کرده است. والبر با سرمایه ثبت شده ۸۴۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است. شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۹۲۰ میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۳۶ درصد به مبلغ ۸۳۶۷ میلیارد تومان رسیده است.

شرکت البرز دارو به تازگی با شرکت همگروه معامله ای ۱۶۸ میلیارد تومانی با شرکت هم گروه خود انجام داده که ارزش آن ۷ درصد از مجموع ارزش شرکت و ۱۱ درصد درآمدهای فروش شرکت در سال قبل است. این معامله براساس ساز و کار تسویه۱۵۰روزه انجام شده است. پیش از این شرکت البرز دارو معامله ۱۱۱ میلیارد تومانی با شرکت هم گروه انجام داده که بر مبنای آن ارزش دفتری شرکت همان نرخ معامله ثبت شده که شامل ۵ درصد از مجموع دارایی شرکت محسوب می شود و ساز و کار تسویه ۱۵۰ روزه اعلام شده بود. این دارایی ۷.۶ درصد از مجموع درآمد حاصل از فروش شرکت محسوب می شود و بر مبنای این اطلاعات شرکت البرز دارو در حال سرمایه گذاری در توسعه صنعت دارویی است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65955057/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند