سود جاری و سنواتی 12 شرکت بورسی پرداخت شد

منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020214603689824256/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند