سودآوری شرکت های بورسی افزایش پیدا می‌کند

سودآوری شرکت های بورسی افزایش پیدا می‌کند


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65288684/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: در کمیته مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد احکامی را در بودجه آتی  جهت تقویت بورس پیش بینی می‌کنیم تا برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شرکت‌ها مذکور تشویق شوند.

مجید عشقی رییس سازمان بورس با اشاره نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تشکیل کمیته‌مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد، وضعیت بازار سرمایه در بودجه آتی تقویت شده و به شرکت‌ها کمک کنیم تا ضمن افزایش سودآوری، رشد سرمایه گذاری نیز اتفاق بیافتد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند