سه چالش اصلی بورسعلی رغم تدوین برنامه های توسعه بورس، اجرای آن به کارشناسانی سپرده شده که همچنان بر تفکرات قدیم پایبند و روش های کهنه را به ویژه درمورد نرخ بهره، – نرخ ارز و دنبال می کنند. رویداد24 دولت رییسی یک ساله شد؛ اما وعده های خوش رنگ و لعاب توسعه بازار سرمایه هنوز محقق نشده است. براساس آمار، بورس در این یکسال شاخص رشد 7 درصدی به خود دیده، اما همزمان با آن 63 همت پول حقیقی از بازار سرمایه کوچ کرده است. بورس در طی یکسال دولت سیزدهم، تحقق وعده 10 بند بورسی رییسی را به خود ندیده؛ از بند هایی که اصلاح سریع بازار سرمایه، ثبات در قوانین و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی گرفته تا فعال سازی صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه و کاهش نرخ مالیات از 25 به 10 درصد و … بلاتکلیفی در اجرای برنامه ها و سیاست های بورسی به بی اعتمادی سهامداران دامن زد و منجر به فرار آن ها از این بازار شد. در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با وی ادامه داد: از سوی دیگر علیرغم تدوین چنین برنامه هایی اجرای آن ها به متولیانی سپرده شده که همچنان بر تفکرات قدیم پایبند هستند و روش های کهنه را به ویژه درمورد نرخ بهره، نرخ ارز و … دنبال می کنند و به تبع بازار نیز همچنان بر همان مدار حرکت می کند.
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65014824/%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند