سه پیش شرط خیز بورس؛ ظرفیت رشد شاخص چقدر است؟سطح ارزشگذاری سهام در بورس های عربی و بازارهای نوظهور چه پیامی برای فعالان بورس تهران در دوران لغو تحریم ها دارد؟ – فردای اقتصاد: رفع تحریم ها و کاهش ریسک های سیستماتیک چگونه می تواند ظرفیت رشد 100 درصدی بورس تهران را رقم بزند؟ سوالی که پاسخ به آن نیازمند بررسی وضعیت بازارهای سهام در دیگر کشورها با شرایط اقتصادی مشابه کشورمان است. بخش قابل توجهی از سهامداران، برجام را به زیان خود و بورس تهران را تورم دوست تصور می کنند. حال آنکه احیای توافق هسته ای می تواند به صورت پایدار و البته واقعی ارزشگذاری در سهام را ارتقا بخشد. بررسی های فردای اقتصاد نشان می دهد بورس کشورهای منطقه و بازارهای نوظهور از وضعیت به مراتب مناسب تری نسبت به بورس تهران برخوردارند؛ جایی که میانگین نسبت قیمت به درآمد آینده نگر بورس اقتصادهای نوظهور با وجود ریزش های اخیر حدود 11 مرتبه است و در میان همسایگان نیز میانگین 17 واحدی را شاهد هستیم. در بورس تهران اما تحریم و تورم در کنار دخالت های دولتی، با بالا بردن ریسک سرمایه گذاری نسبت قیمت به درآمد را به کمتر از 6 مرتبه کاهش داده است. حال اگر حصول توافق هسته ای و سامان گرفتن شرایط اقتصادی-سیاسی کشور را پلی به سوی هم ترازی ارزشگذاری با اقتصادهای نوظهور بدانیم به معنای ظرفیت بالقوه دو برابر شدن قیمت سهام در بورس ته
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64818963/%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9B-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند