سه رفتار متفاوت نرخ سود در سه بازار مهم


نرخ سودبازارهای مالی بیشترین افت را در بازار بین بانکی ثبت کرده است. بانک مرکزی در این بازار به منظور بهبود شاخص بورس سیاست های انبساطی را دنبال کرده و در جهت کاهش نرخ بهره گام برداشته است. تزریق پول در این بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

یکی از شاخص های مهم در رصد وضعیت بازار ها در هر مقطع ارزیابی تغییرات نرخ سود است. به نوعی این نوسانات علامتی از روند انقباضی یا انبساطی بانک مرکزی در برخی بازارهای مالی است.  در همین رابطه ارزیابی روند نرخ سود در سه بازار مهم مالی در هفته سوم مرداد ماه حاکی از سه اتفاق مهم و سه روند مختلف بوده است. بررسی ها نشان می دهد این شاخص تنها در بازار اولیه صعودی بوده است.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند نرخ سود در بازارهای مالی هفته اخیر مسیری نوسانی را پیموده است. طبق بررسی ها این شاخص در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته سوم مردادماه رفتاری صعودی داشته اما با این حال حجم معاملات در این هفته افتی بی سابقه را به ثبت رسانده است.

بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال 1401 به مرحله دوازدهم خود رسید. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها ارائه داده و این نهادها نیز متناسب به نیاز خود از دولت خریداری می کنند. در همین خصوص در هفته سوم مرداد ماه در مجموع 167 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که کف حجم معاملات در این بازار بوده است.

در عین حال اما نرخ سود موزون در این معاملات روندی افزایشی داشته و به 21.7 درصد رسیده است. این شاخص در هفته قبل برابر با 21.5 درصد ثبت شده بود.

ثبات نرخ سود در بازار باز هفته سوم مرداد ماه

بانک هایی که در بازار اولیه اوراق از دولت خریداری کرده اند می توانند اوراق خود را به بانک مرکزی در بازار باز بفروشند. اساس بده بستان بانک ها و دولت در این بازار اوراق بدهی دولتی است. به این معنا که بانک مرکزی به منظور بهبود اوضاع نقدینگی بانک ها و تنظیم نرخ سود در بازاربین بانکی، به معامله با بانک ها در این بازار می پردازد که اساس این معاملات خریدو فروش اوراق است.

در همین رابطه در هفته اخیر بسط پول در بازار باز روند صعودی خود را ادامه داد و به مرز 70 همت رسید. درحالی که نرخ سود همچنان ثابت بوده و در سطح حداقلی خود یعنی 20 درصد باقی ماند.

در کنار بازار باز ، بازار دیگری نیز به رفع نیاز فوری بانک ها می پردازد. در این بازار بانک های دارای کسری از بانک های داری مازاد اقدام به قرض پول کرده و بانک مرکزی نیز از طریق اعتبارات قاعده مند به مداخله در این دادوستد می پردازد.

تاریخ سررسید این معاملات کوتاه مدت بوده و نرخ سود موزون بده بستان میان بانک ها همان نرخ بهره بین بانکی است.

در همین رابطه در هفته های اخیر بانک مرکزی در راستای نجات بورس سیاست کاهشی نرخ بهره را ادامه داده و به نوعی این شاخص را اکنون به سطح پایینی رسانده است

طبق داده های بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی که در پایان تیر ماه به کانال 21 درصد رسیده بود اکنون روند کاهشی خود را ادامه داده و به 20.59 درصد تنزل پیدا کرده است.

نرخ سود


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64677563/%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند