سهم تامین مالی از بازار سرمایه به 25 درصد رسیده است | به گفته

وی افزود: باید جغرافیای بازار سرمایه را به سمتی ببریم که مبتنی بر شرکت هایی باشد که براساس دانش، تولید ثروت می کنند.

– محمود گودرزی در همایش تامین مالی غرب کشور که امروز(سوم آذر) به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با اعلام اینکه تا سال 1390 نظام بانکی کشور سهم حدودا 95 درصدی در تامین مالی بر عهده داشت، افزود: امروزه سهم نظام بانکی در تامین مالی به 75 درصد رسیده است.

گودرزی همچنین با بیان اینکه امروزه در اکثر بورس های دنیا نقش شرکت هایی که براساس دانش تولید ثروت می کنند افزایش یافته، عنوان کرد: این مسیری است که پیش پای بازار سرمایه ما نیز هست و راهی جز این نداریم.

وی با انتقاد از پایین بودن تعداد شرکت های دانش بنیان در استانهای غربی کشور، گفت: از بیش از 7700 شرکت دانش بنیان کشور سهم چهار استان کرمانشاه، لرستان، ایلام و کردستان تنها 2.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65768422/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گفته مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار طی یک دهه گذشته سهم بازار سرمایه در تامین مالی از پنج درصد به 25 درصد رسیده است.

وی با اعلام اینکه در یک دهه گذشته سهم بازار سرمایه در تامین مالی از پنج درصد به 25 درصد افزایش یافته، افزود: این آمار نشان می دهد بازار سرمایه پتانسیل خوبی برای تامین مالی شرکتهای اقتصادی دارد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند