سهام بانک مرکزی که اشخاص تحت نظارت به هر میزان سهامدار آن هستند، سهام ممتاز خواهد بود


نمایندگان سهام بانک مرکزی در شرکت های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که «اشخاص تحت نظارت» به هر میزان سهامدار آنها هستند، را به عنوان سهام ممتاز تلقی کرده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت های مزبور را به عهده بانک مرکزی گذاشتند.

– خبرگزاری آریا-نمایندگان سهام بانک مرکزی در شرکت های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که اشخاص تحت نظارت به هر میزان سهامدار آنها هستند، را به عنوان سهام ممتاز تلقی کرده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت های مزبور را به عهده بانک مرکزی گذاشتند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش سایت قطره و به نقل ازشوردوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از صحن علنی ارجاع شده بود، با اصلاح ماده 4 آن با 175 رأی موافق، 4رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره 2 اصلاحی ماده 4 آمده است:سهام بانک مرکزی در شرکت های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که اشخاص تحت نظارت به هر میزان سهامدار آنها هستند، به عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است.

رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانونی اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

کلید واژه ها: بانک مرکزی – مرکزی – سهام – بانک – نمایندگان – سهامدار – هیأت مدیره – مجلس شورای اسلامی – شرکت – مدیرعامل – خبرگزاری – اختیارات – نظارت – میزان – کمیسیون اقتصادی – اسلامی – شورای اسلامی – مدیره – گزارش – تابعه – نشست علنی – کلیه – هیأت – کمیسیون – اقتصادی – رسیدگی – ساختار – جمهوری – شورای – وظایف


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65241971/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند