سهامداران بانک آینده همچنان بلاتکلیف هستند|سپرده گذاری بالاتر از نرخ مصوب نشان ورشکستگی است؟

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66324865/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%26%23124%3B%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE

توسط دکتر ژند

دکتر ژند