سند رسمی رکود خانه سازی | 5/ 1 میلیون خانه در سال اول «یک میلیون

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در حالی در بهار سال 1401، تعداد 5954 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شد که این میزان نسبت به فصل گذشته 4/ 48 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 1/ 46 درصد کاهش داشته است.

کلید واژه ها: میلیون – خانه سازی – دنیای اقتصاد – مسکن – خانه – اقتصاد – سازی – فعالیت – سرمایه گذاری – بازار سرمایه – واحد مسکونی – تهران – سیاستگذاری – تولید مسکن – مرکز آمار – کشور – ساختمانی – رکود – جدید – رسمی – مولد – بخش مسکن – اقتصادی – پایتخت – مسکونی – انتشار – سرمایه – تاریخی – ناامنی – فاصله


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65179854/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

بهار امسال در حالی حدود 90 هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان در تابستان سال گذشته معادل 93 هزار واحد، در پاییز 83 هزار واحد و در زمستان 115 هزار واحد بوده است.

این کمای عرضه، محصول بیراهه سیاستگذاری در این بخش و همچنین غفلت سیاستگذار اقتصادی است که بستر فعالیت غیرمولد در بخش مسکن را امن گذاشته تا تبعات آن باعث ناامنی فعالیت مولد (ساخت وساز) شود.

دنیای اقتصاد در گزارش 28 تیرماه این آمار را 6 هزار و200 واحد مسکونی اعلام کرده بود.

از سوی دیگر در حالی که به طور متوسط در هر فصل از یکسال گذشته باید به طور متوسط 250 هزار واحد مسکونی در کشور در قالب طرح مسکن یک میلیونی ساخته می شد، در بهترین حالت کل ساخت وسازها کمتر از نصف این میزان بوده است.

این در حالی است که آمارهای رسمی نشان دهنده افزایش عمق و وسعت رکود ساختمانی در تهران و کشور است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال اول اجرای این قانون، هدف تعیین شده محقق نشد.

این در حالی است که کف بحرانی عرضه مسکن در هر سال نیز 560 هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

ساخت کشوری زیر کف بحرانی سند رسمی مربوط به آخرین وضعیت ساخت وساز و عرضه جدید به بازار مسکن که روز گذشته از سوی مرکز آمار منتشر شد علاوه بر تایید ثبت رکود تاریخی در بازار سرمایه گذاری ساختمانی و تولید مسکن در شهر تهران، یک واقعیت تلخ دیگر در ارتباط با رکود ساخت وساز در کشور را روایت می کند.

تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از واقعیت بازار ساخت و عرضه مسکن که روز گذشته در گزارشی با عنوان سراب ارزانی زمین شهرها در همین صفحه منتشر شد نشان داد نه تنها در تهران که در سایر شهرهای کشور، سازنده ها و انبوه سازان دست کم با 6 دیوار ومانع مهم مواجه هستند که برای خروج از رکود ساختمانی باید این دیوارها یکی پس از دیگری از میان برداشته شوند.

این میزان برای پاسخ به نیاز تقاضای جدید و تقاضای انباشته ملکی برآورد شده است.

این در حالی است که از سال 93 تاکنون بازار تولید مسکن در پایتخت با رکود مواجه است و این رکود، امسال عمیق تر و گسترده تر شده است.

بر اساس مطالعاتی که پیش تر در قالب طرح جامع مسکن انجام و نسخه به روزرسانی آن مبنای هدف گذاری قانون ساخت یک میلیون مسکن در سال از سال 1400 شد، نیاز به عرضه جدید سالانه به بازار مسکن در قالب ساخت واحدهای مسکونی در هر سال حول و حوش یک میلیون واحد مسکونی است.

مسوولان مسکن در حالی طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال را با نیت پاسخ به تقاضای موثر و مصرفی در بازار مسکن از سال گذشته کلید زدند که هم بررسی های انجام شده و هم آمارهای رسمی نشان می دهد دست کم تا زمان فعلی و در سال اول اجرای این طرح، هدف تعیین شده در این زمینه محقق نشده است و این برنامه موفقیت آمیز نبوده است.

بهار1401، بازار سرمایه گذاری ساختمانی در پایتخت با سقوط تاریخی روبه رو شد؛ به طوری که تیراژ ماهانه خانه سازی به کمترین میزان 18سال اخیر رسید.

البته دنیای اقتصاد به خصوص در بخش مسکن، تمام آمارهای مورد استفاده در همه گزارش های خود از وضعیت بازار را بعد از کسب اطمینان کامل و صحت سنجی آن منتشر می کند.

اما آمارها نشان می دهد از سال 93 تاکنون8سال اخیر- تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن در قالب ساخت واحدهای مسکونی در هر سال زیر کف بحرانی بوده است.

به طور متوسط از سال 93 تاکنون در هر سال بین حدود 300 تا 350 هزار واحد مسکونی ساخته شده است که نشان دهنده شرایط بحرانی در این بخش از بازار مسکن است.

یکی از سخت ترین موانع رونق، نبود قدرت خرید متقاضیان مسکن است که برای رفع آن، اصلاحات سیاستی لازم است.

مقامات بخش مسکن به جای آنکه به این آمار و تحلیل آن در گزارش منتشر شده به عنوان یک آلارم یا زنگ خطر در مسیر تولید وسرمایه گذاری ساختمانی نگریسته و با نگاه به واقعیت موجود بازار مسکن وساخت وساز اقدام به تجدیدنظر در سیاست ها و برنامه ریزی های خود برای این بخش کنند، اصل واقعیت این آمار را زیر سوال برده و اعلام کردند چنین رخدادی یعنی ثبت رکود بی سابقه در بازار ساخت وساز بهار 1401، اتفاق نیفتاده است.

آن هم در مقطعی که انتظار می رفت و قرار بود با اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، هم سرمایه گذاری ساختمانی از حالت رکود خارج شود وهم تولید و عرضه جدید مسکن به سطحی برسد که فرآیند خانه دار شدن مردم تسهیل شده و بخشی از خانه اولی ها از این طریق خانه دار شوند.

از سوی دیگر آمارهای شبکه بانکی درباره تسهیلات اعطایی به بخش مسکن نشان می دهد تاکنون کمتر از 200 هزار واحد از طرح یک میلیونی، وام بانکی دریافت کرده اند که این موضوع نشان دهنده زاویه دیگری از واقعیت اجرای این طرح در کشور است.

آمارهای مرکز آمار همچنین نشان می دهد میزان تولید مسکن در بهار امسال، نصف تولید مسکن در بهار سال گذشته است.

5/ 1 میلیون خانه در سال اول «یک میلیون مسکن» ساخته شد یا 400 هزار؟ – 5/ 1 میلیون خانه در سال اول یک میلیون مسکن ساخته شد یا 400 هزار؟ دنیای اقتصاد نوشت: رکود بی سابقه تولید مسکن در تهران که 28تیرماه امسال، دنیای اقتصاد از وقوع آن خبر داد، با انتشار گزارش جدید مرکز آمار تایید شد.

داده های رسمی از وضعیت کشوری خانه سازی، شرایط سایر شهرها را نیز مشابه تهران توصیف می کند.

این در حالی است که بعد از انتشار این گزارش در 28 تیرماه و بازنشر آن در محافل خبری و رسانه ای به دلیل اهمیت قابل توجه آن برای مردم، سرمایه گذاران و کارشناسان بخش مسکن و.

بیشترین تیراژ فصلی ساخت مسکن از زمان شروع این طرح، مربوط به ساخت 115 هزار واحدی در زمستان 1400 بوده است.

آن طور که در گزارش مرکز آمار آمده است: در بهار سال 1401، تعداد 90290 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شد که نسبت به فصل گذشته 8/ 21درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 7/ 12 درصد کاهش داشته است.

هم اکنون سازنده ها به دلیل نبود تقاضای موثر برای خرید واحدهای ساخته شده، تورم مستمر مصالح ساختمانی، بالا بودن قیمت زمین، افزایش دستمزدهای عوامل کار، نوسان سایر بازارها و بیشتر بودن قیمت تمام شده واحدها از قیمت فروش واحدها در برخی از شهرها، با بحران حاشیه سود منطقی مواجه شده و بسیاری از آنها دست از کار کشیده اند.

با انتشار این سند رسمی، آماری که حدود سه ماه قبل از سوی دنیای اقتصاد در این زمینه اعلام شده بود، تایید شد.

در اولین فصل سال، فقط 90هزار واحد مسکونی جدید در کل کشور احداث شد که با وعده یک میلیون مسکن در سال بسیار فاصله دارد.

در شرایطی که هر دو آمار تایید می کند که کمترین میزان تیراژ ساخت مسکن از سال 83 تاکنون در بهار 1401 در شهر تهران به ثبت رسیده است؛ به لحاظ میانگین تیراژ ماهانه ساخت مسکن در پایتخت نیز این میزان رکورد کمترین ساخت مسکن در هر ماه از سال 83 تاکنون است.

در شرایطی که هنوز آمارهای رسمی مربوط به ساخت مسکن در تابستان امسال منتشر نشده است در صورتی که بهترین حالت تیراژ فصلی مسکن در سال گذشته یعنی ساخت 115 هزار واحدی مسکن در زمستان 1400 را معیار تیراژ عرضه مسکن در تابستان امسال بدانیم، برآوردهای غیررسمی از ساخت حول و حوش 400 هزار واحد مسکونی در بهترین حالت در یکسال گذشته که سال اول اجرای قانون ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است حکایت دارد.

دنیای اقتصاد در تاریخ 28 تیرماه امسال در گزارشی که با عنوان سقوط تاریخی تولید مسکن در صفحه اول و تیتر بساز و بفروش ها در مارپیچ بازار در همین صفحه منتشر شد، با استناد به آمار مربوط به تیراژ ساخت مسکن در تهران در بهار 1401، اعلام کرد: در سه ماه اول سال جاری، بازار ساخت وساز تهران با سقوط تاریخی تولید مسکن همراه شده است و رکورد کمترین میزان ساخت مسکن در این فصل دست کم از سال 83 که آمار رسمی مربوط به تیراژ ساخت واحدهای مسکونی موجود است، در این فصل (بهار 1401، به ثبت رسیده است.

در واقع می توان گفت در یک فرض خوش بینانه، در یکسال اخیر (سال اول ساخت یک میلیون مسکن در سال) حدود 400 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است که نشان دهنده تحقق تنها 40 درصد از تکلیف تعیین شده در این زمینه است.

اما، روز گذشته، مرکز آمار ایران به عنوان نهاد رسمی و مرجع آماری کشور، با انتشار گزارش مربوط به تحولات بازار ساخت وساز در تهران و کشور، سند رسمی از وضعیت وخیم ساخت مسکن در کشور منتشر کرد.

این در حالی است که کل ساخت وسازهای مسکن در کشور در بهار امسال تنها اندکی بیشتر از یک سوم تکلیف فصلی برای ساخت 250 هزار واحدی بوده است.

برآوردها در حالی نشان می دهد در بهترین حالت در یکسال گذشته حول و حوش 400 هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شده است که مقامات بخش مسکن بارها اعلام کرده اند که تاکنون عملیات ساخت دست کم یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در قالب ساخت سالی یک میلیون مسکن، آغاز شده است.

بررسی ها درباره منشأ رکود بزرگ مسکن سازی در کشور حاکی است، سرمایه گذاران با دیوارهای متعددی برای بازگشت به بازار ساخت و ساز روبه رو هستند.

، مسوولان و مقامات بخش مسکن، واکنشی قابل تامل و غیر قابل باور از خود نشان دادند.

علت این اختلاف جزیی در آمار مرکز آمار و آماری که در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفت به این موضوع برمی گردد که در همه آمارهایی که از سوی دو مرجع یا دو نهاد آماری درباره یک موضوع مشترک منتشر می شود همواره قدری اختلاف و تفاوت جزیی وجود دارد.

تایید رسمی رکود تاریخی عرضه مسکن به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای اقتصاد ، بر اساس آماری که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، در بهار امسال مجموعا 5954 واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کرده و در پروسه ساخت قرار گرفت.

رکودی که از سال 93 در این بازار آغاز شده است و منجر به سقوط تیراژ عرضه جدید و موردنیاز بازار مسکن به زیر کف بحرانی شده است.

این در حالی است که دنیای اقتصاد بارها در گزارش های خود با استناد به اظهارنظرها و تحلیل های کارشناسی اولین گام در مسیر رفع رکود معاملات وساخت مسکن را انجمادزدایی از املاک مسکونی آماده عرضه و مقابله با سفته بازی در این بازار عنوان کرده بود.

کف بحرانی برای عرضه سالانه 560 هزار واحدی به بازارکشوری مسکن نشان دهنده آن است که برای آنکه بازار مسکن به جهت رکود ساختمانی به زیر خطر بحران سقوط نکند در هر فصل باید دست کم 140 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود؛ در بهار امسال تنها حدود 90 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که 50 هزار واحد کمتر از کف بحرانی عرضه ملکی کشور است.

در شرایطی که از سال 93 به بعد رکود ساختمانی در هر سال عمیق تر شده است اما بهار امسال، بزرگ ترین و عمیق ترین رکود ساخت و عرضه جدید به بازار مسکن شهر تهران به ثبت رسید.

خلاصه آنچه در این گزارش عنوان شد آن است که مسیر رفع رکود از بازار ساخت وساز از کانالی غیر از عرضه دولتی عبور می کند.

مانع اصلی رشد تیراژ ملکی مقامات بخش مسکن در حالی از یکسال قبل برای جبران کسری عرضه های سالانه به بازار ملک و خروج بخش تولید وسرمایه گذاری ساختمانی از رکود به منظور تسهیل شرایط دسترسی خانه اولی ها به مسکن، سیاست ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال را دنبال می کنند که تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان دهنده موانع اصلی پیش روی این بازار برای خروج از رکود است.

یعنی برای آنکه بازار مسکن با مشکل حاد بی تعادلی عرضه وتقاضا مواجه نشود حتی اگر شرایط ساخت وعرضه یک میلیون واحد مسکونی در سال در کشور وجود نداشته باشد دست کم در هر سال باید 560 هزار واحد مسکونی در شهرها احداث شود.

مقامات بخش مسکن در حالی آمار اعلام شده از سوی دنیای اقتصاد را آماری غیرواقعی اعلام کردند که آمار رسمی منتشر شده در این زمینه از سوی مرکز آمار حتی با اختلاف جزیی از آمار دنیای اقتصاد نیز کمتر است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بهار امسال، مجموعا حدود 90 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

سند رسمی ثبت رکورد سقوط تاریخی تولید مسکن در شهر تهران روز گذشته منتشر شد.

این موضوع با قاطعیت رکود تاریخی ساخت وساز در سال اول اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال را تایید می کند.

این آمار که حدود سه ماه گذشته در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته و دنیای اقتصاد گزارش خود را با استناد به آن منتشر کرد، روز گذشته، با انتشار گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تحولات بازار ساخت وساز در تهران و کشور، تایید شد.

با انتشار این گزارش، آمار اعلام شده از سوی دنیای اقتصاد در گزارش 28 تیرماه، تایید شد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند