سقوط 4.5 درصدی ارزش سهام اپل

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65165147/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D9%84

توسط دکتر ژند

دکتر ژند