سقوط شاخص بورس/ پیش بینی کارشناسان از آینده بازار/ سیاست انقباضی بانک مرکزی به کسب و کارها آسیب می زند

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65422672/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2F-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند