سقوطی دیگر در بورس

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65248996/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند