سرنخ ماجرای مشکوک ریزش شدید بورس

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020402925262276608/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند