سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بورس ضروری است

رحیم زارع در مجلس در خصوص سرمایه گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، اظهار کرد: تمام منابع صندوق توسعه ملی باید وارد چرخه تولید اعم از کشاورزی، صنعت، کسب و کار و… شود.
وی افزود: همچنین باید منابع صندوق به شرکت های بورسی که ارزش افزوده ایجاد می کنند و حتی شرکت های بورسی که نیمه فعال یا ظرفیت تولید آنها پایین است تزریق شود.
این نماینده مردم در مجلس گفت: قطعا موافق این هستم که با صدور کد معاملاتی، صندوق توسعه ملی در بازار بورس سرمایه گذاری کند چرا که اکنون وضعیت اقتصادی ما دچار رکود شده و البته درگیر تحریم ها هم هستیم لذا این موضوع می تواند شرکت های بورسی را فعال کند و زمینه ساز تولید باشد.
زارع افزود: با تزریق منابع از سوی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه فضای کسب و کار فراهم می شود همچنین تحولی هم در اشتغالزایی ایجاد می شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65645262/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بازار؛ گروه بورس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه باعث فعال شدن شرکت های بورسی و زمینه ساز رونق تولید می شود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند