سرمایه گذاری در بازارهای حبابی عاقلانه نیست| بورس ارزنده ترین بازار

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020230688330614784/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند