سرمایه دار مقیم قطر به دنبال خرید استقلال!/ نامه رسمی برای خرید سهام این باشگاه

منبع خبر: خبر ورزشی
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011210239867836416/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%21%2F-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند