سبد پیشنهادی هفته دوم آبان

منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65433222/%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند