سایپا ضوابط و مقررات سازمان بورس را رعایت نکرده است!


به گزارش نبض بازار، ضوابط و مقرراتی که توسط سازمان بورس وضع شده و خودروسازی سایپا آن قوانین را رعایت نکرده است به شرح زیر می‌باشد:

۱. افشا صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره به مجامع، حداقل ۱۰ قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی

۲. افشا اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترل که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد. در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه

۳. تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق ضوابط مقرر و عدم ارائه اطلاعات مالی مناسب آینده نگر و افشای حقوق و مزایای هیئت مدیره

سایپا ضوابط و مقررات سازمان بورس را رعایت نکرده است!


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65219529/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند