سایپا ضوابط و مقررات سازمان بورس را رعایت نکرده است!

۳. تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق ضوابط مقرر و عدم ارائه اطلاعات مالی مناسب آینده نگر و افشای حقوق و مزایای هیئت مدیره

۱. افشا صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره به مجامع، حداقل ۱۰ قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی

سایپا ضوابط و مقررات سازمان بورس را رعایت نکرده است!


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65219529/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21

به گزارش نبض بازار، ضوابط و مقرراتی که توسط سازمان بورس وضع شده و خودروسازی سایپا آن قوانین را رعایت نکرده است به شرح زیر می‌باشد:

۲. افشا اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترل که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد. در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه

توسط دکتر ژند

دکتر ژند