ساعت کاری بورس تغییر می کند؟/ ساعت کاری از نیمه دوم خرداد 1402

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020349830480885760/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F%2F-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند