ساعت معاملات بورس هیچ تغییری نمی کند

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300262886868992/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند