سازمان بورس از شرکت ملی پالایش و پخش شکایت کرد + سند

منبع خبر: انرژی پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400162595948544/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند