زور نماینده ایران در آسیا به شاگردان مصطفی مهدوی کیا در پارسا صنعت نرسید!

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020127125254922240/%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند