زمان پرداخت معوقات بازنشستگان اعلام شدمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان گفت: وی افزود: این افزایش در پرداختی ها از اول فروردین ماه 1401، محاسبه و در اسرع وقت با دریافت سهام دولت پرداخت می شود. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64894104/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند