زمان واریز 3000 میلیارد سود شرکت های بورسیشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: از ابتدای سال تا نیمه مهرماه؛ 170 شرکت بورسی 3 هزار و 200 میلیارد تومان سود رسوبی واریز شده است. – براساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ شرکت ایران خودرو دیزل با واریز 906 میلیارد تومان، بیشترین سود واریزی و شرکت سپید ماکیان با واریز سود رسوبی به حساب 2 میلیون و 739 هزار سهامدار جایگاه اول را در واریزی به بیشترین تعداد سهامدار را داشتند. همچنین از ابتدای 1401 تا نیمه مهر, 242 شرکت بورسی سود سهامداران به مبلغ 28 هزار میلیارد تومان را از طریق سجام به حساب بیش از 33 میلیون نفر واریز کردند.
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65280468/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند