زمان واریز نوبت جدید سود برای سهامداران عدالت | سود سهام


کلید واژه ها: سهامداران – سود سهام عدالت – سهام – عدالت – واریز – سهام عدالت – جدید – سود سهام – شماره – اعلام – شنبه – سجام – حساب – نوبت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64451740/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

سود سهام عدالت سهامدارانی که قبلاً دریافت نکرده و شماره حساب جدید در سجام اعلام کرده اند، از روز شنبه اول مردادماه 1401 واریز می شود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند