زمان واریز سود 2 میلیونی سهام عدالت | مشاور رییس سازمان بورس


مشاور رییس سازمان بورس اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود 2 میلیون تومان و سهامداران 532 هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.


کلید واژه ها: سهام عدالت – میلیون – تومان – سهام – سهامداران – عدالت – رییس سازمان بورس – سود سهام عدالت – میلیون تومانی – هزار تومانی – رییس سازمان – سازمان بورس – واریز سود – هزار – حدود – سود سهام – سازمان – واریز – مشاور – بورس – رییس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65049820/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند