زمان عرضه ها در بورس کالا تغییر کرد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020133842907035648/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند