زمان دقیق ثبت نام سهام عدالت 1402 / جاماندگان سهام عدالت بشتابید

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020119562319618048/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند