زمان تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان مشخص شدرییس سازمان بورس خبر داد که با همکاری قوه قضاییه، انتقال سهام عدالت به وراث در همین ماه تعیین تکلیف می شود. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64791622/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند