ریشه یابی نوسانات موقت بورس تهرانبرنامه شمارش معکوس امروز همراه با ابراهیم نوایی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی شرایط بورس تهران و همچنین ابرچالش صندوق های بازنشستگی پرداخت. – فردای اقتصاد: این روزها صحبت از ابرچالشی جدی از سمت صندوق های بازنشستگی برای بازار سرمایه شنیده می شود که می تواند تبعات زیادی را به همراه داشته باشد. صندوق ها به دلیل افزایش چشمگیر مصارف در کنار عدم رشد همپای منابع، در حال خروج نقدینگی از شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه خود هستند. این شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های زیرمجموعه آن ها درحال حاضر بیش از یک چهارم ارزش بازار بورس تهران را دربرمی گیرند که نشان می دهد تداوم مشکل ایجاد شده، می تواند ضربه سنگینی را به سهامداران خرد وارد کند. برنامه شمارش معکوس امروز همراه با ابراهیم نوایی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی شرایط بورس تهران و همچنین ابرچالش صندوق های بازنشستگی پرداخت. بی اعتمادی سرمایه گذار به سیاست گذار ابراهیم نوایی درباره تردید سرمایه گذاران نسبت به سیاست گذاری ها عنوان کرد: سیاست گذار برای اجرای سیاست های خود به ابزار نیاز دارد، اما زمانی که مردم می بینند سیاست گذار ابزارهای مناسب را در اختیار نداشته یا سیاست ناقص است و کارایی لازم را ندارد اعتماد خود را از دست می دهند.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64952824/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند