ریزش 296 واحدی بورس/ سبقت ورود پول هوشمند از خروجشاخص کل بورس با وضعیت ریزشی و شاخص هم وزن با وضعیتی رویشی معاملات را آغاز کردند. – به گزارش دنیای معدن، شاخص کل بورس امروز در ابتدای معاملات با ریزش 296 واحدی کار خود را آغاز کرده است، تا به این لحظه شاخص کل بورس با ریزش منفی خفیف همراه بوده و شاخص هم وزن نیز با رشد 0.03 خفیف همراه است. 351 نماد منفی، 14 نماد صف فروش، 209 نماد مثبت و31 نماد صف خرید هستند، ارزش معاملات خرد تا به این لحظه اندک بوده و در محدوده 344 میلیارد تومان است، نکته معاملات تا به این لحظه برآیند مثبت 24 میلیارد تومانی ورود پول هوشمند است که البته مقداری ناچیز است.
منبع خبر: دنیای معدن
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65662144/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC

توسط دکتر ژند

دکتر ژند